Kup Bilet 18.12.2021

KUP BILET

Koszt zaproszenia wynosi odpowiednio:

100 zł/osobę

płatne na konto Lions Club m2m

nr  14 2490 0005 0000 4600 5558 8837

lub 25 EUR/osobę

płatne na konto Lions Club m2m

nr  PL85 2490 0005 0000 4600 5150 8321

lub USD 25/osobę

płatne na konto Lions Club m2m

nr  PL62 2490 0005 0000 4600 7377 8577

Tytuł wpłaty: Koncert 18.12.2021 i imię/imiona i nazwisko/nazwiska osób

Wejscie na koncert na podstawie listy imiennej darczyńców, którzy dokonali wpłat na powyższe konto!!

Telefon kontaktowy: 601 701 520