Kup Bilet 09.01.2022

KUP BILET

Koszt zaproszenia wynosi odpowiednio:

100 zł/osobę

płatne na konto Lions Club m2m

nr  PL62 2490 0005 0000 4600 7377 8577

płatne na konto Lions Club m2m

nr  14 2490 0005 0000 4600 5558 8837

lub 25 EUR/osobę

płatne na konto Lions Club m2m

nr  PL85 2490 0005 0000 4600 5150 8321

lub USD 25/osobę

Tytuł wpłaty: Koncert 18.12.2021 i imię/imiona i nazwisko/nazwiska osób

Wejście na koncert na podstawie listy imiennej darczyńców, którzy dokonali wpłat na powyższe konto!!

Telefon kontaktowy: 601 701 520